Z. Pakowski, M. Głębowski

SYMULACJA PROCESÓW
INŻYNIERII CHEMICZNEJ


Teoria i zadania rozwiązane programem MathcadWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001

 
 
poniższa strona zawiera dodatkowe informacje związane z książką oraz pliki znajdujące się na CD dołączanym do książki.

ostatnie zmiany: 2005-04-14